Reklamacije

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije.
Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije.

Artikle namenjene za povrat adekvatno spakujte kako ne bi došlo do oštećenja u transportu.

Kako bi doneli odluku o uvažavanju reklamacije, potrebno je da Kupac fizički proizvod pošalje na adresu Prodavca. Nakon što reklamirana roba stigne i Prodavac proveri opravdanost reklamacije, ispravan artikal biće isporučen na adresu Kupca, a ukoliko artikal više nije u ponudi, biće izvršen povraćaj novca.

Povraćaj robe se sprovodi u slučaju reklamacije. Reklamacije se mogu podneti kada je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine. Na zamenu proizvoda Kupac ima pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.

rekl
Call Now Button