Spoljni deo oka čine kapci i suzne žlezde. Prednji deo oka naziva se i očna jabučica, a sastoji se od:

 • rožnjače: providni prednji deo oka, koji pokriva šarenicu, zenicu i prednju komoru;
 • beonjače: vidni beli deo očne jabučice;
 • prednje komore: prostor između rožnjače i šarenice;
 • šarenice: mišična opna između rožnjače i sočiva, u kojoj se nalaze pigmenti koji očima daju boju;
 • zenice: otvor u centru šarenice oka koji sužavanjem i širenjem omogućuje da pravilna količina svetlosti uđe u mrežnjaču;
 • sočivo: prozirna bikonveksna struktura u oku, čija je funkcija prelamanje svetlosti koja pada u oko i njeno fokusiranje na mrežnjaču ili drugu strukturu za hvatanje svetlosti.

U unutrašnjem delu oka nalazi se:

 • prednja hijaloidna membrana;
 • staklasto telo: staklasti, providni gel koji se nalazi između sočiva i retine;
 • mrežnjača: tkivo koje leži na zadnjem zidu oka; odgovorna je za stvaranje slike koju vidimo;
 • sudovnjača: tkivo, prekriveno krvnim sudovima;
 • vidni nerv: sastoji se od nervnih vlakana koja počinju od receptora u očnoj mrežnjači i vode prema vidnom centru.

1. Dalekovidost: Kada je očna jabučica prekratka za fokusiranje slike objekta na mrežnjači, svetlosni zraci se fokusiraju iza mreznjače. Hiperopsko oko ima deficit refrakcijske snage, ono je prema tome negativno oko. Oku manjka plus snage. Oko može videti udaljene objekte oštrije, dok su bliski objekti mutni. Glavobolja se obično javlja u čeonoj regiji i pojačava se pri daljem radu na blizinu.Katkad je dalekovidost povezana sa bolestima oka: škiljenjem i slabovidošću. Ispravlja se nošenjem kovergentnih naočara, kontaktnim sočivima sa predznakom plus koje deluju poput lupe.

2. Staračka dalekovidost (presbyopia): Spada u prirodan proces starenja. Moguć uzrok nastanka je gubitak elastičnosti prirodnog sočiva, promene zakrivljenosti sočiva radi kontinuiranog rasta i gubitka snage cilijarnog mišića (mišić koji savija i izoštrava sočiva). Sposobnost akomodacije na bliske predmete pada s godinama, od mogućnosti akomodacije sa 20 dioptrija kod deteta, do 10 dioptrija sa 25 godina te se spušta na 0.5 do 1 dioptrije sa 60. Prvi simptomi koje većina ljudi primijeti oko 40 – 50 godine su nemogućnost čitanja sitnog teksta, posebno u uslovima smanjenog svetla, umaranje očiju kod dužeg čitanja, nejasan vid na blizinu ili trenutna zamagljenost kod promena različitih udaljenosti na kojima gledamo. Mnogi napredni prezbiopi se žale da su im ruke postale „prekratke“ za čitanje na odgovarajućoj udaljenosti. Gubitak sposobnosti akomodacije se koriguje korektivnim dioptrijskim staklima ili kontaknim sočivima. Kod nekih slučajeva dodatak bifokalnih na postojeće sočivo daju zadovoljavajući rezultat.

3. Kratkovidost (myopia): Ljudi s kratkovidošću jasno vide bliske objekte, ali se udaljeniji objekti vide zamućeno. Očna jabučica kod kratkovidih je preduga ili je rožnjača preizbočena, pa su slike fokusirane u staklastom selu, unutar oka, umjesto na mrežnjači, u zadnjem delu oka. To oko može sjediniti na mrežnjači samo one zrake koje padaju u divergentnom smeru. Miopija se ispravlja nošenjem korektivnih sočiva kakve su naočare ili kontaktna sočiva. Može se takođe ispraviti i laserskom hirurgijom kakva je LASIK. Korektivna sočiva imaju negativnu optičku jačinu (konkavne su, „minus“), što kompenzuje pozitivnu dioptriju kratkovidog oka.

4. Astigmatizam(astigmatismus): Astigmatizam je stanje u kojem je svojstvena nejednaka refrakcija svjetlosnih zraka u različitim meridijanima. U svrhu podele, definisana su dva zamišljena meridijana oka, suprotno jedan na drugi. Naziv astigmatizam je grčkog porekla i doslovno znači ‘bez tačke’. Najčešće se ispravlja naočarima sa cilindričnim staklima. Poremećaj se najčešće javlja u kombinaciji sa dalekovidošću ili kratkovidošću, a izražava se u dioptrijama koje opisuju refrakcijsku sposobnost stakla.

 

Call Now Button